• تشخیص ، درمان و جراحی فوق تخصصی بیماری های استخوان و ستون فقرات

  • عضو انجمن جراحان ستون فقرات

  • دوره فلوشیپ فوق تخصصی جراحی ستون فقرات از دانشگاه تهران

  • درمان بیماریهای ستون فقرات :دفورمیتی ، دیسک، تنگی کانال